AirCare – Toaletter, soprum, kylrum

Att hålla rent och fräscht på toaletter är viktigt för det intryck man vill förmedla. När man spolar en toalett eller en urinoar frigörs stora mängder luftburna droppar som innehåller mikroorganismer som kan täcka alla ytor i en toalett.

BioZone har kompakta och kraftfulla enheter för  publika toaletter som tar bort mikroorganismer som orsakar mögel och sjukdomar och renar luften från dålig lukt. BioZone skapar en frisk och ren luft i alla offentliga toaletter

BioZone AirCare ansluts till 220V men transformeras ned till 12V vilket ger hög säkerhet och låg driftskostnad. Kan skruvas fast på väggen eller i tak.

Föregående
Nästa

BioZone AirCare kräver inte mycket underhåll. Vid kontinuerlig drift byts UV-lampan ut efter ca: 1 år.

BioZone AirCare installeras i soprum och ersätter effektivt kyla till en bråkdel av kostnaden. BioZone AirCare installeras i krypgrund eller på vind och förintar mögelsporer och förhindrar effektivt ny mögel-tillväxt. BioZone AirCare installeras på offentliga toaletter med problem med odörer.

Läs mer:

Användningsområden

Soprum

BioZone luftrenare stoppar effektivt dålig lukt i soprum. Man kan spara upp till 17.000:-/år och soprum genom att byta från kyla till BioZone luftrenare.

Använd 1 st. AC-D 30 till soprum upp till 40-50 kvm. Större soprum kan, i vissa fall, behöva installera 2 st. AC-D 30.

Kylrum

Den konstant fuktiga luften i kylrum är en grogrund för mögel. BioZone luftrenare stoppar effektivt mögelsporer och mögeltillväxt i kylrum.

Offentliga toaletter

Toaletter är en perfekt miljö för tillväxt av mikroorganismer (bakterier, virus och mögel). Detta sprider sjukdomar och skapar dålig lukt.

En BioZone luftrenare reducerar mikroorganismer till ett minimum vilket ger en behaglig miljö utan infektionsrisk.

 

Krypgrundar och vindar

Undersökningar visar att över 70% av Sveriges alla småhus förr eller senare drabbas av skador som är orsakade av fukt.

Till följd av för hög fuktighet i källare eller krypgrunder drabbas dessa fastigheter av dålig lukt, mögel eller röta. Dessa skador kostar den enskilde fastighetsägaren mycket tid, kraft och pengar att åtgärda.

Symptomen i fastigheten kan vara dålig lukt, allergi hos vuxna och barn eller synlig röta, mögel alternativt svamptillväxt i husgrunden.

Biozone AirCare 20/30 installeras i krypgrund eller på vind och förhindrar effektivt mögelsporer och ny mögeltillväxt.

Vind 
1 st. AirCare 20, upp till 50 m2, 1 st. AirCare 30 upp till 120 m2

Krypgrund 
1 st. AirCare 20, upp till 80 m2, 1 st. AirCare 30, upp till 150 m2

Storlek: 40,1 x 13,1 x 9,1 cm
Vikt:
1,7 kg

Vilken ska jag välja?

AC-D 10 till t ex enstaka toaletter

AC-D 20 till t ex trapphus, krypgrundar eller vindar. 

AC-D 30 till t ex soprum, krypgrundar eller vindar.

Placering

Placera enheten så högt som möjligt, gärna i taket. Om det inte går pga. av hög takhöjd placeras enheten ca 50 cm ovanför källan till problemet/lukten.

Placera gärna enheten vid en ventil med tilluft för maximal cirkulation av fotoplasman. (inget krav) Placera inte enheten vid frånlufts-ventilen.

Efter montering av själva bottenplattan på väggen eller i taket, klickar du fast kåpan. Du trycker ner nyckeln i hålet i mitten och vrider ett 1⁄4 varv medsols för att sätta igång enheten (on), samtidigt låses (close) kåpan. Ta bort nyckeln och förvara på lämplig plats.

Säkerhet

  • Titta inte direkt in i UV-lampan.
  • Se till att luftflödet till fläkten inte blockeras.
  • Om enheten skulle falla i vatten, dra ur kontakten! Stoppa inte ner händerna i vattnet.
  • Använd inte enheten om sladden eller kontakten är skadad.
  • Öppna inte enheten utan att ta ur kontakten först. 

Kontakta oss

Basic PR - Luftrening från Biozone

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här