BioZone Basic PR - Hem, kontor, vård.

Andas frisk luft hemma och på jobbet.

Biozone Basic PR

BioZone Basic PR renar och fräschar upp luften.

BioZone basic PR tar bort föroreningar, virus, bakterier, mögelsporer och dåliga lukter. Välj en BioZone Basic-enhet som passar.

Nytta: Människor och djur trivs bättre och har färre hälsoproblem. Allergier förhindras. Obehagliga lukter försvinner.

Extra Nytta: Man kan vistas i t ex mögelskadade rum utan risk för hälsan, om man av olika skäl inte kan åtgärda möglet med en gång.

BioZone Basic PR till kontor, skolor och hem mm förbättrar dramatiskt inomhusmiljön genom att rena luften från biologiska föroreningar, farliga ångor, bakterier, virus, mögel och tar dessutom bort skadliga partiklar från luften och neutraliserar dålig lukt.

BioZone´s enheter för kontinuerligt bruk höjer aldrig ozonnivån över ca: 0.03ppm (motsvarar ungefär den nivå som finns i barrskogar och vid vattendrag där man vanligtvis hittar kur- och hälso-orter). 

Gränsvärdet för ozon inomhus är 0.1ppm.

Läs mer om hur du håller dig frisk och mår bra med BioZone luftrenare

Enheter:

Reservdelar:

OBS! Välj en enhet för exakt rätt kvm-yta, vid normal luftrening utan problem eller lukter. Vid problem, välj en större storlek!

Vill du beställa flera enheter? Kontakta oss för ett paketpris.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här