Kemikalier

Kemikalier “gasar” av sig från textilier, lim, byggmaterial, plaster, mm i både hem och kontor.

Enligt WHO är detta ett av de största problemen med inomhusmiljön.

De flesta produkter i vår inomhusmiljö gasar av sig från de kemikalier de behandlats med. I våra ofta täta hus blir detta ett problem som kan vara orsaken till ökningen av astma och allergier. BioZone reducerar dessa kemikalier.

Det är inte svårt att dra paralleller med dagens nybyggda bostäder med hälsobesvär, där boende och brukare utsätts för kända och okända kemikalier och får agera som kemikaliesvampar. Trots att sjuka hus sedan länge är ett känt problem är kunskapen fortfarande begränsad om de kemikalier som förorenar och förgiftar den luft vi andas och exponeras för inomhus.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4157

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här