Mögel

Hem » Problematik » Mögel

Tjäna tid vid ett mögelangrepp

När mögellukt märks har fuktskadan tyvärr redan tagit fäste i form av svamp eller mögeljäst. Med hjälp av produkter från BioZone förhindrar du, på ett effektivt sätt, att skadan förvärras och skapar tid för att hinna genomföra en mögelsanering.

Stoppar du inte spridningen av möglet riskerar skadan att förvärras, både hälsomässigt och ekonomiskt. BioZone har många modeller som kan användas kontinuerligt för att skapa en hälsosam inomhusluft.

De symtom som kan uppkomma akut vid inandning av höga halter mögelsporer i mögeldamm liknar de som förekommer vid influensa. Envis rethosta, feber och frossa, men även huvudvärk, ledvärk och muskelvärk kan förekomma. Inandning av mögeldamm vid upprepade tillfällen kan ge upphov till kroniska inflammatoriska förändringar i lungan, så kallad allergisk alveolit. Om man fortsätter att utsättas för mögeldamm finns risk för en bestående nedsättning av lungfunktionen. Man kan också få astma.

Ximg_mogel-fuktskada-svamp-giftigt
Det finns inga produkter