Teknologi

BioZone har under 15 års tid utvecklat och testat fotokatalys.

Luftkvalitet

Vår inomhusluft innehåller idag en mängd olika föroreningar som påverkar vår hälsa, mattor, plast, isolering, rengöringsprodukter, sprayer, textilier mm. De gaser som utsöndras från allt detta har oftast ingenstans att ta vägen utan lagras och reagerar med varandra och skapar nya ohälsosamma föreningar.

Enligt WHO är inomhusmiljön ett av våra allvarligaste hälsoproblem idag. Vi tillbringar över 90% av vår tid inomhus i en luftmiljö som påverkar vår hälsa väldigt mycket. Varje år dör minst 500 personer på grund av dålig luft inomhus. Antalet barn med allergier ökar kraftigt och mycket tyder på att det är just inneluften som är den största orsaken till det.

Fotokatalys

Fotokatalys är en teknik för att ta bort bakterier, virus, mögel och kemiska gaser. Det sker genom en kemisk reaktion där elektromagnetisk strålning i det ultravioletta området aktiverar en katalysator. Den mest använda fotokatalysatorn är titandioxid.

Fotokatalys rankas av EU:s medlemsstater som en av de tekniker med störst tillväxtpotential, och det är ett av de områden där tillämpning av nanoteknik har kommit allra längst.

Fotokatalys är en hållbar process för luft- och vattenrening, ytskydd, och självrengöring hos ytor som är utsatta för föroreningar. Exempelvis betong, cement, målade ytor, glas, keramik, textilier etc.

Så här fungerar vår teknik:

Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar delas in i tre grupper; biologiska föroreningar, giftiga gaser och partiklar.
 Luft som kommer in i BioZone-enheten kanaliseras in till en rengöringskammare. I kammaren exponeras luften för intensivt bakteriedödande UV-ljus som också dödar
virus och organiska föreningar såsom t ex mögelsporer.


UV-ljusets speciella våglängder reagerar alltså med en katalysator (aluminiumdioxid) och skapar av gaserna i syret och vattnet i luften en renande plasma som dödar bakterier, virus, mögelsporer och reducerar VOC (flyktiga kemiska gaser) samt neutraliserar dåliga lukt.

Plasman, dvs den ultrarena luften, blåses sedan tillbaka ut i rummet och bär med sig den renande fotoplasman som söker upp och förintar skadliga föroreningar (på molekylnivå) i alla vrår.


Jämfört med passiva luftreningssystem, som filtrerar bort smittämnen och föroreningar med hjälp av en fläkt, är luftreningssystem baserade på plasmateknologi mycket effektivare när man vill rena luften i ett helt rum eller stillastående luft som man inte får genom ett filter.

Dessutom fungerar luftreningssystem som är baserade på plasmateknologin kontinuerligt eftersom de inte blir tilltäppta av smuts och inte kräver byte eller rengöring av några filter. Detta är miljövänliga produkter som använder sig av syre- och vattenmolekyler i luften.


Vår teknologi laddar också om luften från ett överskott av positiva joner till negativa joner.

Innan ett åskväder är luften fylld med mängder av positiva joner. Åskväder är ett av flera sätt naturen använder för att komma i balans. När åskan går frigörs en stor mängd negativa joner. När negativa joner tillförs i inomhusluften, dras de luftburna förorenande partiklarna till varandra och blir därigenom alltför tunga och ramlar ner till golvet. Därmed avlägsnas de ifrån luften och hamnar inte i kroppen via vårt lungsystem.

Man kan enkelt jämföra vår teknik med den process som solen sätter igång utomhus för att rengöra luften. Utan solens fotokemi skulle vi inte överleva de föroreningarna såsom t ex vulkanutbrott eller skogsbränder orsakar. Eller de föroreningar vi själva skapar för den delen. Vår teknik kallas för fotokatalys och är motsvarigheten till fotokemi fast inomhus.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här