Partiklar

Partiklar i olika storlekar svävar fritt i våra hem och på arbetsplatser.

Dessa partiklar som vi andas in innehåller allergener, virus bakterier, mögelsporer, mm.

Den joniserade plasman i BioZones enheter tar bort mycket små partiklar från inandningsluften. Dessa partiklar bär på allergener, virus, bakterier mm.

I inomhusluften finns alltid en stor mängd små partiklar som svävar runt och kan irritera. Några exempel är textil- och pappersdamm, mineralullsfibrer, polish från felskötta linoleummattor, sot och andra partiklar från eldning eller motoravgaser, tobaksrök, mögelsporer och bakterier. De sistnämnda fyra typerna av partiklar (fr o m sot) är mycket små, ner mot några nm (10-9 m) medan de första fem kan ha en på storlek av mer än 10 µm (10-5 m).

De minsta partiklarna följer med luften och kan tränga långt ner i lungorna, medan de största brukar fastna i näsa och hals där de kan irritera. På partiklarna kan sitta molekyler av irriterande och svårflyktiga ämnen, t. ex. tjärämnen och allergener. Upplevelsen av ”torr luft” beror ofta på partiklar i luften.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här