Astma och allergi

Hem » Problematik » Astma och allergi

Kemikalier, partiklar och/eller mögelsporer är ett problem som kan vara en orsak till ökningen av astma och allergier.

BioZone luftrenare förbättrar snabbt inomhusmiljön.

BioZone luftrenare kan lindra astma genom att reducera föroreningar, bakterier, virus, mögel och ta bort partiklar från inandningsluften. Fotokatalys är idag den snabbast växande teknologin för rening av luft och vatten.

Observera att en liten del av befolkningen kan vara överkänslig mot ozon, även i väldigt små mängder.
Våra produkter ligger väl under gränsvärdet, men om du reagerar genom att bli hostig eller torr i halsen, ska du minska användningen av våra produkter.
T ex rengöra sovrummet på dagen och stänga av enheten till natten. Då får du ren luft inför natten, men riskerar inte att bli känslig mot ozonet.
Detta gäller en väldigt liten del av befolkningen. De allra flesta mår bara bra av den lilla nivå av ozon vi producerar i samband med vår fotokatalytiska reningsprocess.
Det är samma nivå som du kan finna utomhus en vanlig solig sommardag.

 

Ximg_astma-allergi-partiklar-kemikalier-mogel
Det finns inga produkter