Luftrenare Kontor

Basic PR – Hem, kontor, vård

BioZones luftrenare till kontor, skolor och hem mm förbättrar dramatiskt inomhusmiljön genom att rena luften från biologiska föroreningar, farliga ångor, bakterier, virus, mögel och tar dessutom bort skadliga partiklar från luften och neutraliserar dålig lukt.

BioZone´s enheter för kontinuerligt bruk höjer aldrig ozonnivån över ca: 0.03ppm (motsvarar ungefär den nivå som finns i barrskogar och vid vattendrag där man vanligtvis hittar kur- och hälso-orter). Gränsvärdet för ozon inomhus är 0.1ppm.

Läs mer om hur du håller dig frisk och mår bra med BioZone luftrenare.

Basic renar och fräschar upp luften. Tar bort föroreningar, virus, bakterier, mögelsporer och dåliga lukter. Välj en Basic-enhet som passar kontorets storlek. Ta en större luftrenare för kontor vid problem.

Nytta: Människor och djur trivs bättre och har färre hälsoproblem. Allergier förhindras. Obehagliga lukter försvinner..

Extra Nytta: Man kan vistas i t ex mögelskadade rum utan risk för hälsan, om man av olika skäl inte kan åtgärda möglet med en gång.

Produkter inom Basic PR Kontor

Vill du beställa flera enheter? Kontakta oss för ett paketpris.

Användningsområden

  • Hos privatpersoner med mögelproblem i källaren eller i sommarstugan.
  • Hos villaägare i syfte att få ren luft i hemmet eller för att underlätta för personer med astma eller allergier.
  • I skolor, till klassrum och korridorer med dålig luft.
  • I stora lokaler där ventilationen inte fungerar tillfredsställande.
  • Luftrenare på kontoret hos företag för bättre luft för de anställda.
  • I konferensrum för en bra arbets- och mötesmiljö.
  • I butiker för att fräscha upp luften.
  • På djurkliniker som har problem med bakterier och virus.
Luftrenare biozone mot kemikalier - Ren luft överallt

Mögelsanering

Villor och fritidshus drabbas ofta av mögelsporer och mögellukt på grund av fuktskador i krypgrund, betongplatta eller angrepp i trävirke på vinden. Om och när möglet tagits bort finns alltid mögellukten kvar.

Det beror på att mögelsporer finns i alla rum och har satt sig i textilier och på andra ytor. BioZone luftrenare tar effektivt bort mögelsporer och därmed även mögellukten och används av ett flertal stora saneringsföretag. Vi har också hjälpt många villa/fritidshusägare.

BioZone tar bort mögelsporer ur luften och gör det möjligt att använda ett mögelskadat utrymme utan risk för hälsan. Vi rekommenderar dock alltid att huvudkällan ändå åtgärdas.

Om du känner att ni behöver en luftrenare till kontoret så ta kontakt med oss.

Lindring för allergiker

Kemikalier, partiklar och/eller mögelsporer är ett problem som kan vara en orsak till ökningen av astma och allergier. BioZone luftrenare förbättrar snabbt inomhusmiljön

Nikotinsanering

Med BioZone luftrenare monterad i villan eller lägenheten tas nikotin och cigarettrök kontinuerligt bort från luften. Att placera BioZone luftrenare hos rökande brukare får hemtjänsten en bättre arbetsmiljö.

Äldreboenden

Dåliga lukter och dålig inomhusluft förekommer ofta i äldreboenden.
BioZone luftrenare tar bort bakterier och dåliga lukter och skapar en bra och balanserad inomhusmiljö i äldreboenden både i gemensamma utrymmen och i enskilda lägenheter.

Kök

Med BioZone luftrenare tar vi bort bakterier från kök och håller kontinuerligt luktfritt.  Alla vet hur viktigt det är att hålla rent och bakteriefritt i  t ex restaurangkök. Fett och smuts ser man med blotta ögat men bakterier och mögelsporer är inte synliga på samma sätt.

BioZone luftrenare tar bort bakterier och mögelsporer från luft och ytor även i de små och trånga utrymmen man inte kommer åt.

Sanering av brandrök

Efter en brand drabbas oftast kringliggande lägenheter och hus av brandrökskada. Med BioZone luftrenare kan man bo kvar i sitt hus eller sin lägenhet samtidigt som den saneras från rökskada.

BioZone luftrenare är mycket effektiv mot brandrökskada och används av ett flertal stora saneringsföretag och av brandförsvaret.

Sjukhus

Bakterier är ett av sjukvårdens stora problem. Smittspridningen ökar för varje år och orsakar stort lidande och ökade kostnader för samhället. BioZone luftrenare tar bort bakterier från luft och ytor även i de små och trånga utrymmen man inte kommer åt.

Bagerier

I Bagerier finns mycket jästsporer  och mjöldamm i luften. Virus och bakterier som sprids.  BioZone luftrenare renar och fräschar upp luften, tar bort föroreningar, virus, bakterier och dåliga lukter.

BioZone luftrenare ger bättre kvalitet och hållbarhet på brödet  och bättre arbetstrivsel för medarbetarna. Allergier förhindras.

Frisörer

Starka lukter från kemikalier orsakar irritationer och hälsobesvär hos såväl personal som kunder. Försök att förbättra kvalitén på luften ger ofta dragig ventilation.

Med BioZone luftrenare reduceras kemikalierna till en sundare  nivå vilket ger en lättnad vad gäller alla besvär.

Skolmiljö

BioZone löser problem med dålig luft i skolsalar. Skolans lokaler får en ren och frisk luft där elever och lärare kan känna sig pigga och alerta.

BioZone luftrenare fräschar upp den stela luft som orsakar trötthet i t ex datorsalar och slöjdsalar, renar luften och tar bort oönskade dofter, t ex i omklädningsrum, kontor och toaletter/duschar.  BioZone luftrenare tar bort mögelsporer ur luften och därmed mögeldoft. BioZone luftrenare skapar en bra arbetsmiljö för allergiker.

Vilken ska jag välja?

BZ-PR 45/05 – Upp till 45m2

BZ-PR 90/10 – Upp till 90m2

BZ-PR 180/20 – Upp till 180m2

BZ-PR 270/30 – Upp till 230m2

OBS! Välj en enhet för exakt rätt kvm-yta, vid normal luftrening utan problem eller lukter. Vid problem, välj en större storlek!

Säkerhet

Skruva inte bort bakstycket utan att först stänga av enheten, då du inte ska titta direkt på en UV-lampa. Det ljus du ser på framsidan, när enheten är igång med stängd baksida, är bara en reflektion av lampan.
Se till att luftflödet till fläkten inte blockeras.

Om enheten skulle falla i vatten, dra ur kontakten! Stoppa inte ner händerna i vattnet.

Använd inte enheten om sladden eller kontakten är skadad.

Öppna inte enheten utan att ta ur kontakten först.

Byt inte ut adaptern, gör inga egna förändringar och placera inga tunga föremål på enheten. Observera att en liten del av befolkningen kan vara överkänslig mot ozon, även i väldigt små mängder.

Våra produkter ligger väl under gränsvärdet, men om du reagerar genom att bli hostig eller torr i halsen, ska du minska användningen av våra produkter. T ex rena sovrummet på dagen och stänga av enheten till natten. Då får du ren luft inför natten, men riskerar inte att bli känslig mot ozonet.

Detta gäller en väldigt lite del av befolkningen. De allra flesta mår bara bra av den lilla nivå av ozon vi producerar i samband med vår fotokatalytiska reningsprocess.
Det är samma nivå som du kan finna utomhus en vanlig solig sommardag.

Placering

Placera din Basic PR så högt som möjligt. Du kan ställa enheten på en hylla eller ett skåp, alternativt kroka upp den direkt på väggen.

Hål för att kroka upp enheten finns förberett på baksidan. Du kan hänga den upprätt eller upp-och-ner, vilket som passar dig bäst.

Ställ inte enheten på en metallyta ( t ex kyl, frys, stereo). Ställ inte heller enheten i t ex ett fönster där temperaturen riskerar att komma upp i över 40 grader.

Enheten tål upp till 40 grader Celsius och minus 20 grader Celsius. Placera, om du kan, enheten vid en ventil med tilluft för maximal cirkulation av fotoplasman. Ställ inte enheten vid frånluftsventilen.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här