Hem och kontor

Hem » Miljöer » Hem och kontor

Partiklar i olika storlekar svävar fritt i våra hem och arbetsplatser. Dessa partiklar som vi andas in innehåller allergener, virus bakterier, mögelsporer, etc.

I hem och kontor kan partiklar, mögel och kemiska gaser försämra hälsan och minska effektiviteten. Dessutom skapar lysrör, datorer och kopieringsmaskiner en stel luft som man blir trött av.

BioZone tar bort partiklarna från inandningsluften, reducerar bakterier och virus samt laddar om luften från positiva till negativa joner, vilket gör oss mycket piggare. Biozone tar också effektivt bort mögellukt och alla dåliga lukter.

Ximg_hem-kontor-dalig-luft-trotthet
Det finns inga produkter