Stall och Lantbruk

I stall och ladugårdar sprids bakterier, virus och mögelsporer lätt.
En ren och fräsch inomhusmiljö är viktigt för alla djurs välbefinnande.

När bakterier, virus och sporer får förutsättningar att föröka sig fritt i olika miljöer ökar risken för smittspridning och dålig lukt

Så många som en tredjedel av alla hästar anses lida av någon form av andningsstörning. En stor del av orsaken till detta är att stallet har ett dåligt inomhusklimat. De vanligaste sjukdomarna är RAO, -Recurrent luftvägsobstruktion och IAD, -som är en inflammatorisk luftvägssjukdom. RAO är vanligare hos äldre hästar medan IAD ofta hittas hos unga hästar. De flesta hästar som lider av andningsbesvär uppvisar normalt inte symptom förrän sjukdomen är avancerad. Det märks oftast först när hästens andningsupptag reduceras och hästens prestanda försämras, och då har det gått ganska lång tid.

BioZone’s enheter för kontinuerligt bruk (Basic, AirCare) tar hela tiden bort förutsättningarna för att bakterier, virus och mögelsporer skall föröka sig.
BioZone’s saneringsenhet MiniPowerZone kan med fördel användas för att sanera t. ex. hästboxar efter sjukdomsfall.

https://hest.no/article.html?news.nid=11973#.VwPYOHq1DIU

Bättre luft för stall och lantbruk

BioZones luftrenare medverkar i ett avsnitt av tv-serien Razehorse, som sänds i TV2 Sportskanalen, TV2 Sumo samt TV Øst i Norge, med programstart i april 2016. Serien handlar om sex medelmåttiga travhästar som ska tränas efter mänskliga principer och erfarenheter. I stallet installeras BioZone för bästa möjliga miljö.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här