MiniPowerZone – Hotellrum m.m.

BioZone MiniPowerZone  är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter från soprum, toaletter mm. BioZone MiniPowerZone har visat sig mer lättanvänd och effektiv än äldre typer av portabla saneringsmaskiner.

MiniPowerZone  – för större saneringsjobb eller snabbare resultat i mindre utrymmen. Tar hand om svårare föroreningar upp till 100m2.

Biozone MiniPowerZone är en kompakt och kraftfull luftrenare och  saneringsenhet som renar och sanerar snabbt luft och ytor från dålig lukt, mögel, mjöldagg, bakterier, virus, svampsporer, rök och kemiska gaser t ex ammoniak. PowerZone tar också mycket effektivt bort dåliga lukter.

MiniPowerZone är konstruerad för att användas i tuffa miljöer och kräver inte mycket underhåll.

MiniPowerZone används idag av kryssningsfartyg för sanering av hytter på ett snabbt och effektivt sätt, hotell för sanering av hotellrum, hygienföretag för sanering av publika toaletter, bilfirmor för sanering av begagnade bilar, saneringsföretag för sanering av brandrök, mögel, och alla dåliga lukter.

 • Neutraliserar kemiska gaser.
 • Reducerar amoniak-utsläpp och etylengaser.
 • Reducerar nedbrytande ämnen (patogener) i luften och på ytor.
 • Förlänger hållbarhet och kvalitet för jordbruksprodukter.
 • Sanerar bilar, båtar, husvagnar, källare, restauranger mm.

Produkter inom MiniPowerZone

Användningsområden

Sanering av brandrök

Vid brandrökskador används MiniPowerZone  för sanering i de svårast utsatta lokalerna.

MiniPowerZone  används för att snabbt lösa problem i mindre utrymmen.

Exempel: MiniPowerZone sanerar brandrök på 12 – 48 tim. beroende på utrymmets storlek:

10 – 50m2 12 -24 tim.

50 -100m2 24 – 48 tim.

Över 100m2 kan längre tid eller fler enheter behöva användas.

Nikotinsanering

Med MiniPowerZone tar vi bort lukter från cigarettrök från lägenheter, villor, bilar, båtar, husvagnar och husbilar. Till skillnad från ozongeneratorer tar MiniPowerZone bort lukten permanent.

Exempel: Lukt från cigarettrök tar mellan 24 och 96 tim. att ta bort beroende på hur inrökt och hur stort utrymmet är.

Hotellrum och båthytter

Hotellrum och hytter måste ofta saneras akut av olika orsaker. MiniPowerZone används för att snabbt lösa problem i mindre utrymmen.

Exempel:mLukt från kräkning tar 2 – 12 tim. beroende på mängd. Cigarettinrökt hytt/hotellrum tar ca 12 tim.

Mögellukt/sporer

När en mögelskada åtgärdats finns alltid sporer kvar i luft på ytor och i textilier inomhus. MiniPowerZone förintar sporer effektivt både i luft och på ytor.

Exempel: Om mögelkällan är borttagen tar en sanering 12-24 timmar per våningsplan.

Om mögelkällan är kvar ska man efter sanering installera en Basic luftrenare för att säkerställa att inte mögelhärden återigen vaknar till liv.

 

Att manövrera MPZ

Starta enheten genom att vrida nyckeln medsols ett kvarts varv. Stäng av genom att vrida nyckeln motsols ett kvarts varv. Om den inte går igång omedelbart, tryck på den gröna on-off-knappen vid display-rutan.
On-off knappen styr också timern på och av.
Du kan alltid pausa  timer eller operation av enheten genom att trycka på on-off -knappen.

Timer

Tryck på pil upp, när du vill öka tiden med 10 minuter per tryck.

Håll in pil upp, när du snabbt vill öka tiden till önskad tid.

Håll in pil upp tills du ser ordet Biozone rullar på displayen om du vill  att enheten ska gå kontinuerligt.
Tryck på  pil ner, när du vill minska tiden med 10 minuter per tryck.

Håll in pil ner, när du snabbt vill minska tiden till önskad tid.

Håll in pil ner tills du ser 0:10 för att enheten ska gå 10 minuter vilket är minimum för timern.

Antal timmars användning

Tryck  på båda pilarna samtidigt i 5 sekunder, så ser du antal timmar enheten varit i bruk. Först syns bokstaven C och sedan bokstaven D och antalet timmar enheten varit i bruk.

Säkerhetsläge

Du kan låsa knappar och timer genom att trycka ner den medföljande nålen eller ena änden av ett gem, i 10 sekunder, i det lilla håll som finns under On-off-knappen.

Efter 10 sekunders tryck ska du  se ordet ”Secure”. Nu är enheten låst. Om enheten var avstängd när du  initierade säkerhetsläget kan du inte starta den med On-Off-knappen. Om enheten var igång när du initierade säkerhetsläget kan du inte stänga av den. Timern kan du heller inte ändra. Om du trycker den medföljande nålen i hålet under On-Off-knappen i 1 sek låser du  endast upp timern. Efter 20 sekunder återgår den automatiskt till låst läge igen.

För att  ta bort säkerhetsläget, trycker du ner nålen i hålet under On-Off-knappen i 10 sekunder tills du ser ordet ”Open”.

Vilken ska jag välja?

MiniPowerZone – UV-lampa nr: 10-11100 (2 st)

Säkerhet

 • Titta inte direkt in i UV-lampan.
 • Se till att luftflödet till fläkten inte blockeras.
 • Om enheten skulle falla i vatten, dra ur kontakten! Stoppa inte ner händerna i vattnet.
 • Använd inte enheten om sladden eller kontakten är skadad.
 • Öppna inte enheten utan att ta ur kontakten först.
 • Byt inte ut adaptern, gör inga egna förändringar och placera inga tunga föremål på enheten.

Placering

 • Placera enheten så nära källan till problemet som möjligt.
 • Placera enheten så högt och så centralt som möjligt.
 • Placera enheten vid en ventil med tilluft för maximal cirkulation av fotoplasman.
 • Ställ inte enheten vid frånluftsventilen.
 • Används endast i folktomma lokaler.

Kontakta oss

Basic PR - Luftrening från Biozone

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här