Ta bort dålig lukt med luftrenare

Luftrenare mot dålig lukt

Bekämpa dålig lukt på ett effektivt sätt!

Dålig lukt uppstår där bakterier och mögel tillåts växa okontrollerat. Investera i effektiva produkter från BioZone så löser du snabbt alla problem – köp en luftrenare mot dålig lukt.

Dålig lukt är vanligt förekommande på bland annat offentliga toaletter, soprum eller efter mögelskada. Hos oss hittar du modeller för att både kontinuerliga och akuta luktproblem i alla tänkbara miljöer.

Vår MiniPowerZone, luftrenare mot dålig lukt, är bland annat populär bland saneringsbolagen för att snabbt råda bot på dålig lukt.

Biozones luftrenare BioZone AirCare och i vissa svårlösta fall BioZone MiniPowerZone, avlägsnar snabbt dålig lukt i bland annat soprum och på offentliga toaletter. Såväl bakterier, virus, mögel som lukter från cigarett- och brandrök reduceras på ett miljösmart och kostnadseffektivt sätt.

Så här säger Uppsalahem, Swedavia och Assemblin:

Uppsalahem löser luktproblem effektivt med BioZone AirCare
– Vi monterade luftrenaren i somras och eftersom jag inte hörde något från fastighetsskötaren så ringde jag efter några dagar för att kolla ”hur går det?”. Det visade sig att det inte fanns något problem med odör kvar. Luftreningen hade gett resultat redan efter ett dygn, berättar Torsten Falk, förvaltare på Uppsalahems södra distrikt.

Torsten Falk berättar att de i miljörummen i hans distrikt använder luftrenarna BioZone AirCare och BioZone MiniPowerZone. Den sistnämnda används med fördel där man vill ha en snabb effekt, eller där det är svårare eller större problematik med lukt.

I miljörummen i Torstens Falks distrikt fanns tidigare allmän ventilation med självdrag, i något fall frånluftsfläkt.  Han har arbetat 26 år på Uppsalahem.

– Vi satte in den första luftrenaren på test för tre år sen och är väldigt nöjda med effekten.

Torsten Falk på Uppsalahem gläds åt hur de fått bukt med dålig lukt i miljörummen och lyfter samtidigt fram att man ska komma ihåg att upplysa hyresgästerna om de insatser som görs för att förbättra miljön, inte bara i bostäderna utan även i allmänna utrymmen.

– Det gäller att lyfta fram det positiva, men också att vara väldigt tydlig i hyresgästinformationen. När vi informerade om luftrenare i miljörummen var det några hyresgäster som hörde av sig och var oroliga att vi tillsatte doft, likt parkeringshus som ibland parfymeras. Så det har vi förtydligat. Vi lägger ju inte till doft, vi tar ju bort den!

Swedavia använder AirCare

Ulf Flemström, avfallsingenjör på Swedavia och verksam på Arlanda flygplats, har sedan närmare fem år tillbaka valt att använda sig av BioZones luftrenare i olika soprum. Han tycker att lösningen är smidig och fungerar mycket bra:

– Kylda soprum kan kräva en hel del löpande underhåll, det finns även risk för läckage och kostnaderna stiger ju äldre en kylanordning blir. Fördelen med BioZones luftrenare är att de kräver minimalt underhåll, bara ett mycket enkelt lampbyte om året som snabbt är gjort, säger han och fortsätter:

– Luftrenarna är effektiva och drar väldigt lite energi, cirka 15w, vilket gör det till en hållbar lösning för oss miljömässigt sett. Det skapas inte heller några skadliga mängder ozon. Sen är de flyttbara, så vi skulle enkelt kunna montera upp luftrenaren på en annan plats om vi bygger om eller behoven ändras.

– Swedavia använder även BioZone AirCare på offentliga toaletter, där de också effektivt förhindrar dålig lukt genom att kontinuerligt stoppa bakterietillväxten. Hygieniska och luktfria toaletter utan kemikalier är viktigt för våra kunder, konstaterar Ulf Flemström.

Assemblin – Kostnadseffektiv och enkel lösning

Bo Gustafsson, projektledare på Assemblin Ventilation AB i Malmö, har drygt fyra års erfarenhet av BioZones luftrenare och instämmer i att det är ett mycket konstadseffektivt och lätthanterligt alternativ, till att exempelvis kyla soprum, som BioZone erbjuder.

– Monteringen är enkel, det gäller egentligen bara att tänka till kring var luftrenaren ska placeras i rummet för att få ut det mesta av den. I ett soprum ska den ju placeras direkt över kärlen eller tunnorna så långt det är möjligt, säger han.

”Gör sitt jobb, automatiskt”

– Vi är väldigt nöjda med luftrenarna, vi har modellen AC-D 30 och de gör sitt jobb, är helt automatiska och tystgående och kräver inte mycket alls. När det är dags att byta lampa kommer det en servicepåminnelse från BioZone, så skulle vi missa har de koll, det är bra service. Sen är designen diskret och snygg också! utbrister Bo Gustafsson glatt.

Luftrenare är ett lätthanterligt sätt att få bukt med lukter, jämfört med att till exempel kyla soprum. Det är även ett miljömedvetet val.

– Det är vanligt att kyla soprum för att hämma bakterietillväxt och därmed minska ovälkomna lukter. En ganska dyr och inte särskilt miljövänlig lösning. Genom tekniken som vi erbjuder bryts istället bakterierna ner, vilket samtidigt gör att lukten försvinner, förklarar Pär Ederstål på BioZone Scandinavia.

Minimalt med underhåll

Han menar att det är möjligt att spara upp till 15 000 kronor per år och soprum bara i energikostnad, genom BioZones luftrenare i avfallsrum istället för kyla. Ett sortiment av produkter som varken kräver särskilt stort utrymme eller omfattande underhåll och som enkelt monteras på vägg eller i taket. Endast ett vanligt vägguttag behövs. Luftreningen sker genom tekniken fotokatalys, helt utan kemikalier.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här