Frågor och svar

Vi har en unken källarlukt i vårt hus, kan Biozone ta bort lukten och ge oss ett friskt inomhusklimat?

Unken källarlukt beror oftast på något mögelproblem. BioZone tar bort mögelsporer från luften och förhindrar ny tillväxt. Synbart mögel tar ni bort genom att slipa eller tvätta.

Vad är en fotoplasma?

BioZones specifika UV-ljus skapar av syret och vattnet i luften en renande fotoplasma. Denna renande plasma består av bl a av ozon, fria elektroner, aktivt syre, hydroxylradikaler och negativa joner och dödar bakterier, virus, mögel, bryter ner lukter och flyktiga gaser t ex formaldehyd. Fotoplasman transporteras ut i hela rummet och renar luft och ytor snabbare än någon annan luftrenare.

Är inte Ozon farligt?

Det figurerar påståenden om att ozon är en giftig gas, detta stämmer inte, ozon kan dock i stora mängder vara irriterande. Vid stora mängder påvisar det irritation i människans luftvägar. Ozon är självbevakande gas och börjar lukta friskt vid 0,01 – 0,02 ppm ju högre halt desto starkare lukt. Vid 0,05 ppm börjar luften lukta som blekningsmedel vilket upp levs obehagligt.

Använder BioZone filter?

BioZone använder inga filter som behöver rengöras och bytas. BioZones renande plasma bryter ner föroreningarnas molekylkedjor ute i hela rummet. Det som återstår blir koldioxid, syre och vatten.

Kan BioZone förlänga hållbarheten för livsmedel?

BioZone bryter ner de bakterier och patogener som sätter igång förruttnelseprocessen hos livsmedel och förlänger därmed både hållbarhet och färg. BioZone är mycket effektivt när det gäller att ta bort t ex Salmonella, Listeria, Campylobacter, E coli.

Hur farlig är vår inomhusmiljö?

Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Det innebär att varje dag året runt så fyller vi våra lungor med över 12000 liter förorenad inomhusluft. Denna luft är mycket mer förorenad genom mänskliga aktiviteter än utomhusluften.

En liter luft innehåller miljontals partiklar som inte skyddas av vårt naturliga filtreringssystem. Våra lungor utsätts ständigt för olika miljöföroreningar och intensiteten ökar hela tiden. Miljontals mikro små partiklar tränger in i vår kropp.

Personalen tappar orken på ett till synes oförklarligt vis och sjukskrivningarna ökar. Några klagar över irritationer i ögonen, huvudvärk, illamående och torra slemhinnor. Andra dras med hosta och ständiga förkylningar. Sänkt arbetstempo samt produktivitet blir ofta följden.

Kräver BioZone mycker underhåll?

Om en BioZone-enhet står i en miljö med mycket damm är det bra att göra ren lampan 1 gång/månad. Om enheten är på 24 timmar om dygnet rekommenderar vi byte av lampa efter ca: 1 år.

Är BioZone dyr i drift?

Biozone använder 12 Volt och drar mellan 10 och 15 watt vilket gör den både säker och billig i drift.

Var ska jag placera BioZone-enheten?

Eftersom plasman väger något mer än luften och därmed rör sig nedåt lite svagt rekommenderar vi att man placerar enheten ca:30 cm under tak. Man ska också tänka på att inte placera enheten vid frånluftsventil eftersom plasman då sugs ut ur rummet som ska renas.

Låter det mycket om en BioZone-enhet?

Biozone ́s alla enheter är mycket tysta jämfört med filterrenare som måste pressa luft genom ett filter. Vi ligger på ca 35 Decibel

Vilka specifika problem finns i olika miljöer?

Svar:

MålgruppFöroreningarKundgrupper
KontorTobaksrök, svävdamm, mikroorganismerSjukfrånvaro, allergier, intryck på besökande
RestaurangerDålig luktPersonalens hälsa, myndigheternas krav, kundernas/gästernas krav
SjukhusBakterier, virus, svävdamm, mikroorgansimerLukter, allergier, allmän hälsa
ÄldreboendeLukter, tobaksrök, svävdamm, bakterier, mikroorganismerAllergier, allmän hälsa, myndigheternas krav
SkolorMikroorganismer, svävdamm, allergier, mögel, bakterierInomhusluftens kvalitet, allmän hälsa
FrisörerSvävpartiklar, hårsprayer, lukter, kemiska gaserAllergier, myndigheternas krav, intryck på kunderna
Sko och nyckelserviceSlipdamm, klisterångor, svävdammAllmän hälsa, allergier
TandläkareAmalgam och komposit damm, mikroorganismerAllergier, arbetsmiljö, risker för tungmetalls problem

Varför använder BioZone UV-ljus?

BioZones specifika UV-ljus eliminerar mögellukt, förhindrar utveckling av legionella och andra infektioner och minskar smittspridning av förkylnings- och influensavirus genom att ta död på bakterier, mögelsporer och virus.

Användandet av UV-ljus kallas fotokemi vilket innebär en kemisk reaktion eller förändring av materia med hjälp av ljusenergi. Ultravioletta ljusvågor kan, om de används korrekt, förbättra inomhusluften dramatiskt.

Vilken nytta gör joniseringen?

Innan ett åskväder känner både djur och människor trötthet och irritation. Luften är då fylld med positivt laddade joner som för med sig en mängd olika föroreningar. Blixtarna i åskvädret laddar ur luften och skapar en hög koncentration av renande negativa joner. Vi känner oss pigga och luften känns ren.

Våra moderna inomhuslokaler stänger ute negativa joner. Datorer, lysrör, inbyggda ventilationssystem och moderna byggmaterial genererar istället ett överskott av positiva joner.

Flera forskare anser att vi, genom att kontrollera den elektriska laddningen i luften vi andas, dramatiskt kan förbättra vår energinivå, hälsa och vårt humör. Positiva joner däremot får oss att känna oss trötta, deprimerade och irriterade.

Studier visar också att luft fylld med negativa joner förbättrar tillståndet för patienter med astma, hösnuva, depression, trötthet och huvudvärk.

BioZone ökar koncentrationen av negativa joner i inomhusluften vilket eliminerar många föroreningar. De som bor och arbetar i denna miljö
får mer energi, mindre sjukdomar och känner ett allmänt välbefinnande.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina funderingar
Basic PR - Luftrening från Biozone- Ren luft överallt

Skydda dig mot Corona-viruset

Biozone´s produkter dödar effektivt Corona-viruset och eliminerar andra skadliga, luftburna ämnen.

Läs om forskningsresultatet här