Vi besökte institutionen Lucinda Anino dos Santos i Lagos

Varje år skänker BioZone Scandinavia pengar, för att tacka alla våra kunder för det gångna året, till något välgörande ändamål.
Julen 2016 skänker vi pengar och luftrenare till det sociala servicentret ”Lucinda Anino dos Santos” som är en ideell organisation som fonderas via välgörenhet och privata initiativ. Organisationens uppdrag är att bidra till social integration och främjande av människor, både barn och äldre,
som befinner sig i instabila situationer eller som är socialt utslagna.

Det finns inga produkter